GIMLE

Gimle ligger nord for Solli Plass og avgrenses blant annet av Bygdøy Allé. Området var opprinnelig et landsted som tilhørte Frogner Hovedgård frem til det ble skilt ut for villabebyggelse rundt 1900. Stedet har blant annet gitt navn til Gimle kino som åpnet i 1939 – selv om kinoen strengt tatt ligger nord for Bygdøy Allé og dermed utenfor selve området.

 
 
9.jpg